Adam 2020 is an artistic project developed from the mere desire to examine the evolving life on the Earth as a one cohesive, vibrant & ever growing organism. 

Adam is a ‘living’ object which embodies the collective thought of mankind, a simple map of a global organism’s neural network. 

Adam 2020 is a AI-driven program with 24/7 access to popular news sites such as CNN, BBC. The Bible is implemented to Adams memory and over one hundred forty philosophical novels, of such authors as: Freud, Žižek, Lacan, Hegel, Nietzsche, and more. The fourth set of data is Adam’s memory, witch collect all spoken sentences. 

The content collected from the sources is filtered by an algorithm which aims to reflect social moods. Adam’s  ‘mood’ is determined by the price of gold on the stock exchange, this is a factor that clearly reflects social moods based on the values dictated by capitalism in general -in the times of crisis, the price of gold rises, while in times of prosperity, gold loses it falls. Adam is a reflection of global mood as seen through the prism of the economy. Another factor influencing the content and manner of Adam’s expression is the atmospheric pressure in the area where he is. Adam’s verbosity is determined by the solar wind measurement taken from the NASA website.

Each data set has priority. Based on the collected data and the factor that determines the mood, the algorithm creates sentences – for this purpose it uses a code based on the so-called Markov chain

The project is an attempt to build a complex machine that goes beyond the standard norms of functionality, allows you to analyze data on the global arena, assess social sentiment and look at economic and political systems.

 

Project author: Jarema Drogowski

The authors of the code are:
Jarema Drogowski and Piotr Paweł Adamczyk

Python libraries that our program uses:

https://github.com/jsvine/markovify

https://github.com/gooofy/py-espeak-ng

https://github.com/OpenPrinting/pycups

https://github.com/santhoshse7en/news-fetch

Projekt Adam 2020 to wizja mająca na celu stworzenie globalnego organizmu jako zjednoczony światowy potencjał ludzki. Przedstawiony projekt jest krokiem do utworzenia globalnej świadomości i stworzenie nowego super organizmu, większego i potężniejszego niż człowiek.

 

Imię Adam zostało wybrane jako symboliczne, noszone przez pierwszego człowieka stworzonego przez Boga. ADAM 2020 to gadająca maszyna, sztuczny prorok wykorzystujący możliwości A.I. i analizę danych. Adam 2020 ma być pierwszym reprezentantem nowego człowieka, prototypem myśli zbiorowej całej ludzkości. Jego mózg jest punktem wyjścia do stworzenia systemu odzwierciedlającego sieć neuronową globalnego organizmu jakim jest rodzaj ludzki. Adam to projekt, który zrodził się z postrzegania życia na Ziemi jako jeden spójny, połączony organizm. Adam 2020 to nadal prototyp, dobór wkładu jest ograniczony. Dotyczy to języka, religii, oraz zasobu wiedzy. Jest to pierwszy etap projektu, który z czasem ma się poszerzać i nabierać bardziej złożoną i kompleksową strukturę. Adam z jednej strony jest projektem artystycznym pozwalającym na swobodną kreację, z drugiej strony jest projektem badawczym generującym potencjał do pogłębiania wiedzy o życiu w każdym jego aspekcie.

Opis techniczny:

ADAM 2020 przed każdym uruchomieniem sprawdza swoją lokalizację. Na podstawie uzyskanej wartości określa poziom ciśnienia atmosferycznego w najbliższym otoczeniu (w oparciu o otwarte API pogodowe) i zapisuje je w pamięci dostępu swobodnego. Następnie pobiera pomiary wiatru słonecznego z NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), aktualne kursy giełdowe z portalu Yahoo Finance i również zapisuje pożądane wartości do pamięci. Następuje rozruch interfejsu CLI – od tej pory ADAM może komunikować się z nami poprzez znaki w formacie ASCII wyświetlane na jego ekranie katodowym. Pierwszym komunikatem ADAM przedstawia się, ale nie skupia się tylko na tym – robi to korzystając wyłącznie z jednego z czterech dostępnych mu rdzeni obliczeniowych. Pozostałe skupiają się na pobieraniu artykułów publicystycznych z internetu, przetwarzaniu ich na odpowiednią formę i zapisywaniu do pliku tekstowego w pamięci masowej flash. Kiedy proces zakończy się, ADAM poddaje zebrane informacje precyzyjnej analizie. Pobiera z pamięci masowej zebrane artykuły, tekst Biblii, zbiór dzieł filozoficznych, a następnie na podstawie proporcjonalnego algorytmu decyduje, którym dziełom poświęci największą uwagę. Oznaką procesu jest obracający się glob wyświetlony na ekranie. Po wyliczeniu proporcji wiedzy ADAM próbuje poszczególne źródła z pomocą biblioteki Markovify. Kiedy ADAM skończy analizę glob gaśnie, a w jego miejscu pojawia się wypowiadana sentencja, inspirowana nową wiedzą i doświadczeniem. Jednocześnie z pomocą wbudowanego syntezatora mowy Espeak ADAM przemawia przez głośnik. Po odczytaniu finalnej sentencji ADAM zapisuje ją do pamięci masowej, opcjonalnie drukuje i robi sobie przerwę zależną od “trudności” wykonanego procesu. Proces rozpoczyna się od nowa po ostudzeniu procesora i powrocie do trybu gotowości. 

Mózgiem Adama 2020 jest złożony program składający się z następujących obszarów:

Zasób wiedzy, emocje, oraz obszar odpowiadający za wypowiadanie się. 

Zasób wiedzy:

Program ma dostęp do popularnych serwisów informacyjnych: CNN i BBC, które aktualizowane są w regularnych odstępach czasowych. Ponad to Adam w swej pamięci zaimplementowaną ma Biblię oraz zbiór lektur liczący ponad sto czterdzieści pozycji o treści filozoficznej. W jego pamięci znajdują się utwory takich myślicieli jak: Freud, Žižek, Lacan, Hegel, Nietzsche i wielu innych. Dodatkowym zestawem danych jest pamięć Adama, która rejestruje wszystkie wypowiedziane sentencje. 

Emocje:

Nastrój Adama zdeterminowany jest przez cenę złota na giełdzie. Jest to bowiem współczynnik, który w wyraźny sposób odzwierciedla nastroje społeczne w oparciu o wartości dyktowane przez ogólnie rozumiany kapitalizm. W uproszczeniu tendencje są następujące – w czasie kryzysu cena złota rośnie, natomiast w okresie dobrobytu złoto traci na wartości. Co można odczytywać jako odbicie nastrojów społecznych. W ten sposób ludzkość stanowi sieć neuronową Adama co pozwala na odzwierciedlenie globalnego nastroju widzianego przez pryzmat gospodarki. Zależnie od ceny złota ustalany jest nastrój wzrost ceny oznacza pewnego rodzaju kryzys światowy, a co za tym idzie dana tego typu oznacza, że Adam popada w lęk a jego zasób treści kierowany jest do Biblii jako źródła pocieszenia, lub ratunku w czasach trwogi. W czasie dobrobytu, kiedy cena złota maleje Adam sięga po treści bardziej publicystyczne, bieżące sprawy i informacje.

Innym czynnikiem wpływającym na treści i sposób wypowiedzi Adama jest ciśnienie atmosferyczne w obszarze gdzie przebywa. Co pozwala zwiększyć losowość i nadać Adamowi cech zbliżonych do tych które wpływają na nastrój człowieka zależnie od czynników atmosferycznych.  

O gadatliwości Adama decyduje pomiar wiatru słonecznego pobierany ze strony NASA. To zmienna, która nie jest interpretowana w żaden precyzyjny sposób, jest raczej odbiciem nastroju psychosomatycznego u człowieka. Zebrane dane przeliczane są na procentowy udział wkładu z “zasobu wiedzy”.

Wypowiedź:

Łącząc zestawy zasób wiedzy i emocje Adam 2020 wypowiada się, wchodząc niejako w rolę proroka, wieszcza.

Każdy zestaw zebranych wcześniej danych ma priorytet. W oparciu o dane oraz czynnik określającego nastrój, algorytm tworzy wypowiedzi / sentencje widoczne na ekranie i słyszane w głośnikach. Sens wypowiedzi deteminuje w dużym stopniu kod oparty na tak zwanym łańcuchu Markova. 

Proces Markowaciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego. W ujęciu matematycznym, procesy Markowa to takie procesy stochastyczne, które spełniają własność Markowa.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_MarkowaAutor projektu: Jarema Drogowski

Autorami kodu są: Jarema Drogowski i Piotr Paweł Adamczyk 

 

Biblioteki Pythona z których korzysta nasz program lub które były inspiracją do stworzenia kodu ADAM 2020:

https://github.com/jsvine/markovify

https://github.com/gooofy/py-espeak-ng

https://github.com/OpenPrinting/pycups

https://github.com/santhoshse7en/news-fetch

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci