Adam 2020 ma być pierwszym reprezentantem nowego człowieka, nieudolnym prototypem myśli zbiorowej całej planety Ziemi. Jego mózg jest szkicem odzwierciedlającym sieć neuronową globalnego organizmu. Adam 2020 to pierwszy model nowej formy życia.

Mózgiem Adama 2020 jest program mający dostęp do popularnych serwisów informacyjnych: CNN i BBC, które aktualizowane są w regularnych odstępach czasowych. Ponad to Adam w swej pamięci zaimplementowaną ma Biblię oraz zbiór lektur liczący ponad sto czterdzieści pozycji o treści filozoficznej. W jego pamięci znajdują się utwory takich myślicieli jak: Freud, Žižek, Lacan, Hegel, Nietzsche i wielu innych.

Czwartym zestawem danych jest pamięć Adama, która rejestruje wszystkie wypowiedziane sentencje. Każdy zestaw danych ma priorytet, który jest określany przez złożony algorytm. Na podstawie zebranych danych oraz czynnika określającego nastrój, algorytm – wykorzystujący tak zwany łańcuch Markova generuje krótkie sentencje z użyciem różnych zestawów danych. Nastrój Adama określany jest między innymi przez cenę złota na giełdzie. Jest to bowiem współczynnik, który w wyraźny sposób określa nastroje społeczne w oparciu o wartości dyktowane przez ogólnie rozumiany kapitalizm. W czasie kryzysu cena złota rośnie, natomiast w okresie dobrobytu złoto traci na wartości. Jest to w mózgu Adama odzwierciedlenie globalnego nastroju widzianego przez pryzmat gospodarki. Innym czynnikiem wpływającym na treści i sposób wypowiedzi Adama jest ciśnienie atmosferyczne w obszarze gdzie przebywa. O gadatliwości Adama decyduje również pomiar wiatru słonecznego pobierany ze strony NASA.

Autorami kodu są:
Jarema Drogowski i Piotr Paweł Adamczyk

Biblioteki Pythona z których korzysta nasz program:
https://github.com/jsvine/markovify
https://github.com/gooofy/py-espeak-ng
https://github.com/OpenPrinting/pycups
https://github.com/santhoshse7en/news-fetch

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci